Categories
News

น้ำยาบ้วนปากของเด็ก ส่งผลต่อเครื่องมือการจัดฟันเด็กหรือไม่

น้ำยาบ้วนปากของเด็ก ส่งผลต่อเครื่องมือการจัดฟันเด็กหรือไม่ สุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็กนั้น เป็นเรื่องพื้นฐานที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กนั้น มีความสำคัญและฟันจะอยู่ไปจนเด็กโตขึ้นหรือตลอดชีวิต

Categories
News

การตรวจฟันในเด็กเล็กก่อนเข้ารับการจัดฟันเด็ก

การตรวจฟันในเด็กเล็กก่อนเข้ารับการจัดฟันเด็ก ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของลูกน้อย ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะที่เอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ สุขภาพฟันถือว่าเป็นสุขอนามัยเบื้องต้น ที่เด็กจะต้องรักษาความสะอาดให้ดี เพราะถ้าหากเกิดฟันผุแล้ว คงไม่ดีต่อตัวเด็กแน่ๆ ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จะพาเด็กไปพบทันตแพทย์ ก่อนที่ฟันน้ำนมจะขึ้นครบทั้งยี่สิบซี่ หรือเด็กมีอายุระหว่าง 2-3 ขวบ เมื่อไปพบทันตแพทย์ครั้งแรกนั้น ทันตแพทย์จะพุดคุยกับเด็กก่อน เพื่อสร้างความสนิทสนม สร้างทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพช่องปากและฟัน จากนั้นก็จะแนะนำเครื่องมือในการทำฟันต่างๆให้กับเด็ก

Categories
News

หลักการทำงาน ของการจัดฟันแบบใส Invisalign !

หลักการทำงาน ของการจัดฟันแบบใส Invisalign ! การจัดฟันแบบใส ถือเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยในการรักษา รวมถึงการวางแผนและกำหนดตำแหน่งการเคลื่อนของฟัน ซึ่งถือว่าเป็นการจัดฟันที่เป็นรูปแบบใหม่

Categories
News

รูปแบบฟันใดบ้างที่จัดฟัน Invisalign ได้

รูปแบบฟันใดบ้างที่จัดฟัน Invisalign ได้ การจัดฟันแบบ Invisalign อาจจะถูกใช้ในการรักษากับคนไข้ที่มีลักษณะฟันหลายแบบรวมถึงฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันบนและล่างสบชนกัน ฟันบนคร่อมฟันล่างและฟันล่างคร่อมฟันบน กรุณาเข้ารับการปรึกษาที่ศูนย์ทันตกรรมของเราก่อนว่าท่านเหมาะสมกับการจัดฟันแบบใส หรือไม่