Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: วิธีเลือกเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องต่าง ๆ

บริหารจัดการอาคาร: วิธีเลือกเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องต่าง ๆ เมื่อต้องแต่งห้องใหม่และจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หรือแอร์) ก็ต้องหาข้อมูลเยอะ ๆ ว่าต้องจัดหาขนาด BTU เท่าไหร่ดี? เพราะแต่ละเครื่องก็มีราคาสูงในหลัก 10,000 บาทขึ้นไป และหากต้องติดตั้งหลายเครื่อง ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การเลือกเครื่องปรับอากาศนั้นไม่ยาก เมื่อคุณได้อ่านวิธีการเลือกดังต่อไปนี้

4 ห้องแบบนี้ ควรใช้เครื่องปรับอากาศแบบไหน?

ก่อนที่จะเลือกเครื่องปรับอากาศ ตามขนาดห้อง ก็ต้องดูทิศทางลมธรรมชาติ และ มุมอับต่าง ๆ จากที่วางเฟอร์นิเจอร์ที่วางไว้ในห้อง รวมถึงผ้าม่าน และ ช่องประตูหน้าต่างที่เป็นช่องทางผ่านของลม

1 ห้องขนาดเล็ก

สำหรับห้องเล็ก ๆ ในคอนโด หรือ ห้องนอนเด็ก ที่ติดผ้าม่านมิดชิด เลือกเครื่องปรับอากาศตามขนาดห้องได้ดังนี้

น้อยกว่า 15 ตารางเมตร เลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 BTU

15 – 24 ตารางเมตร เลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 – 12,000 BTU

24 – 30 ตารางเมตร เลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 – 18,000 BTU

2 ห้องขนาดกลาง

ห้องนอนเตียงคู่ หรือ ห้องรับแขกในบ้าน สำหรับใช้ดูทีวีกับคนในครอบครัว เลือกเครื่องปรับอากาศตามขนาดห้องได้ดังนี้

30 – 35 ตารางเมตร เลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 – 20,000 BTU

35 – 40 ตารางเมตร เลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 21,000 – 24,000 BTU

40 – 50 ตารางเมตร เลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 – 30,000 BTU

3 ห้องขนาดใหญ่

ห้องขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือ ห้องสำหรับใช้งานอเนกประสงค์ ร้านค้า – ห้องอาหาร เลือกเครื่องปรับอากาศตามขนาดห้องได้ดังนี้

50 – 100 ตารางเมตร เลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 – 80,000 BTU

100 ตารางเมตร เลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 80,000 BTU

4 โถงอาคาร

เมื่อต้องติดเครื่องปรับอากาศกับห้องขนาดใหญ่ที่เป็นห้องโถง อย่างห้องแสดงงาน, ห้างสรรพสินค้า ไม่เหมาะที่จะนำเครื่องปรับอากาศตัวเล็กมาติดตั้งให้ทั่วก็จะเปลืองไฟมาก ควรเลือกเป็น

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน

นอกจากปัจจัยทั้งหมดข้างบน ยังมีจำนวนผู้ใช้งานในห้องนั้น ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย หากห้องเล็ก แต่มีคนอยู่เยอะ ก็ต้องเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังทำความเย็นสูงขึ้นด้วย หรือเลือกเป็นประเภท Inverter ที่ตรวจจับความร้อนจากตัวบุคคลที่อยู่ในห้องได้

แต่หากต้องติดเครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกเครื่องปรับอากาศได้ถูกประเภทกับการอยู่อาศัยหรือเปล่า? ให้ปรึกษากับร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ที่เชี่ยวชาญมากกว่า หรือใช้ ใช้โปรแกรมคำนวณขนาดเครื่องปรับอากาศ จากเว็บไซต์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อดูก็ได้ครับ