Categories
News

กระชายพลัส: “วิตามิน” ที่เหมาะสมกับร่างกายต่อวัน

กระชายพลัส: “วิตามิน” ที่เหมาะสมกับร่างกายต่อวัน คนไทยกว่า 45.39% ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น หันมาการออกกำลังกาย การดูแลเรื่องอาหารการกิน การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ การหาตัวช่วยอย่าง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือวิตามินต่างๆ ที่ต้องนำมาช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

กว่า 3 ปีที่ทุกคนทั่วโลกต้องอยู่กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ได้สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ทำให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรคร้ายให้กับร่างกายอยู่สม่ำเสมอมากขึ้น

กลุ่มคนที่วิตกกังวลและได้รับความเสี่ยงคือ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ข้อมูลทางการแพทย์ มีการออกแถลงการณ์ให้กับประชาชนให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคได้

จึงกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ วิถีการดำรงชีวิตทีเปลี่ยนไปในหลายๆด้าน ซึ่งหนึ่งในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหมายรวมถึง การดูแลสุขภาพ ใส่ใจกับอาหารการกิน อาหารสะอาดถูกหลักอนามัยและมีประโยชน์กับร่างกายให้มากที่สุด รวมถึงการหาวิตามินอาหารเสริมเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย

เมื่อทั่วประเทศต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงทำให้เกิดงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) หรือ TCELS พบว่า สารสกัดกระชายขาวสามารถทำหน้าที่ยับยั้งการผลิตและการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส อีกทั้งยังสามารถลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสได้กว่า 100% ด้วย จึงทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจสมุนไพรไทยอย่าง “กระชายขาว” เป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม การรับประทานกระชายขาว ก็ควรที่จะทานอย่างพอดี เเละเหมาะสม ไม่ควรทานมากเกินไป เพราะจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้

หากมีความต้องการในการรับประทาน กระชายขาว ไม่ว่าจะในรูปแบบประกอบอาหาร หรือเเบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเม็ดเเคปซูล ควบคู่กับการรับประทานวิตามินอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควรได้รับคำเเนะนำจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ หรือ เภสัชกรก่อนการใช้ยา

วิตามินมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทางด้านสมอง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบผิวหนัง ผม เล็บ ก็ต้องการวิตามินเช่นกัน วิตามินบางชนิดต้องรับประทานเข้าไป บางวิตามินรับจากร่างกายที่สร้างขึ้นเอง มีวิตามินมากกว่า 30 ชนิดที่ค้นพบว่า ต้องรับประทานเข้าไปเองโดยที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้

วิตามิน คืออะไร

“วิตามิน” (Vitamin) เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ถึงแม้จะต้องการปริมาณน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ เพราะถ้าขาดเมื่อไรส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วย วิตามินพบได้ในสารอาหารจำพวก ผัก ผลไม้ต่างๆ ซึ่งควรรับประมาณ 3-5 ส่วนต่อวันโดยประมาณ ซึ่งผักและผลไม้แต่ละชนิดจะมีปริมาณสารอาหารที่ควรทานแตกต่างกัน

“วิตามิน” ที่เหมาะสมกับร่างกายต่อวัน

สำหรับผู้ใหญ่ที่แนะนำต่อวัน คือ ระหว่าง 60 มิลลิกรัม
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรต้องการวิตามินประมาณ 70–96 มิลลิกรัม

1 ในสารอาหาร 5 หมู่ ที่ร่างกายมีความจำเป็น และต้องการใช้ในแต่ละวันก็คือ วิตามิน เพื่อส่งผลการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าวิตามินจะไม่สามารถให้พลังงานโดยตรงกับร่างกายได้ แต่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับปริมาณวิตามินที่เพียงพอในแต่ละวัน เพื่อไปทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน